HVA ER DITT HÅP?

Dagens Tarot


Tarotkort har siden det 18. århundre vært brukt som et verktøy for å forstå situasjoner på et dypere plan eller få svar på spesifikke spørsmål. Den sveitsiske psykiateren og psykoanalytikeren Carl Gustav Jung (1875-1971) uttalte at Tarotkortene “åpner dører til det ubevisste, og kan gi mulighet til å forutsi fremtiden.”

Dette er nettopp hva vi mangler i hverdagen: Dørene til underbevisstheten er skjult for oss, eller kan i beste fall såvidt skimtes. Noen ganger kan dette gjøre det vanskelig å håndtere daglige utfordringer - eller verre: Sette deg ut av stand til å se mulighetene i de mange valgene du må ta.

Ditt daglige tarotkort vil by på en liten oase i ørkenen du kan føle du vandrer i, og hjelper oss å vise deg hvilket spesifikt område i livet ditt som krever din oppmerksomhet mest akkurat nå. Denne lille hjelpen kan være akkurat det du trenger - eller i det minste sette deg på riktig kurs. Dersom du ønsker å få vite mer, har vi mange andre metoder til rådighet.

Dagens Tarot