HVA ER DITT HÅP?


I Ching

I Ching - Endringenes Bok - er en 3-4000 år gammel kinesisk tekst som folk over hele verden bruker til å finne HÅP og råd i livet. Den er så gammel og har blitt så mye brukt som orakel at det ser ut til at ingen vet hvor gammel den egentlig er. En konsultasjon med bruk av I Ching kan gi generell veiledning i livet ditt, eller råd om spesifikke spørsmål du kanskje har.

Men våre eksperters teknikker er ikke noe du bare kan lære bare ut fra boken, eller ved “hurtigløsninger” her og der. Man må i tillegg ha spesielle evner, forståelse, intuisjon og erfaring for virkelig å kunne gi råd som har den ønskede virkningen i livet ditt, og som blir en aktiv kraft i å gi deg HÅP i livet.

Hvis du føler at du trenger en enda dypere innsikt, kan du kombinere I Ching med et Tarot-legg, og kanskje få tilbake kontrollen over livet ditt. Vi vil hjelpe deg med en sniktitt inn i fremtiden, og forhåpentligvis også gi deg råd som gjør fremtiden din til et lysere og gladere sted å være.

I Ching

I Ching komplementret med tarot