HVA ER DITT HÅP?

Tre skjebner

Men hva om ett kort ikke gir deg nok innsikt? Om du trenger mer, en dypere forståelse av fortiden, nåtiden og framtiden? Noen ganger er det nødvendig å forstå fortiden for å få bedre oversikt over nåtiden, og først da blir det mulig å planlegge framtiden - og kanskje til og med gjøre noe med den.
Da kan vi gi deg innsikt via Trekortslegget - ofte kalt “Tre skjebner”. Her bruker vi Tarotkortene til å vise fortiden, nåtiden og fremtiden på spesielle områder i livet ditt. Men det er bare tre kort, så for å få best mulig oversikt -- eller innsikt -- i de tre skjebnene, må du velge et begrenset antall livsområder. Vi har laget en gruppe muligheter som vi har ordnet parvis for å gjøre det enkelt for deg - velg hvilket som helst par.
Fortell oss hva som er viktigst for deg å få vite, så vil du se at vi har et tilbud til deg.

Tre skjebner