HVA ER DITT HÅP?

Om oss

Vi er en gruppe mennesker med de forskjelligste bakgrunner, blant annet innenfor psykologi, sosiologi, sosialantropologi og andre fag relatert til forståelse og tolkning av menneskelige forhold. Når vi gjerne vil hjelpe deg i en vanskelig tid, benytter vi både livserfaring, faglig innsikt og verktøy som Tarot-kort, I Ching og Biorytmer, for å nevne noe. Vi tenker at det er opp til deg å velge hvilke verktøy vi skal bruke, og du bestemmer selv hva du vil ha svar på. Uansett er vi her for å hjelpe deg å forstå deg selv, tiden vi lever i og signaler om hva som kanskje venter deg i morgen eller lenger fremme.
Vi vet at livet kan være vanskelig, og flere av oss har selv følt på kroppen hva det vil si når sykdom rammer, ensomheten eller angsten biter, eller bunnen faller ut av familiens økonomi. Sammen kan vi kanskje finne en bedre måte å takle alt dette på, og hvem vet, kanskje vi til og med kan bidra til å gjøre fremtiden bedre – sammen?