HVA ER DITT HÅP?

Betingelser og garantier

Vi garanterer at de varer og tjenester som er beskrevet i denne nettbutikken og på våre websider er slik de er beskrevet. Dersom du som har kjøpt våre tjenester eller produkter mener at vi ikke har levert det som er beskrevet, har du rett til å kreve pengene tilbake. Vi vil da refundere ditt utlegg. Likevel vil vi be deg om en beskrivelse av hva du mener ikke sto til forventningene, fordi vi alltid ønsker å forbedre oss, og kontinuerlig arbeider for å hjelpe dem som har behov for våre tjenester.


PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysningene som gjøres av newhope4u.today og Klartekst. (Heretter kalt «vi» eller «oss».) Vi tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for  at vi bruker de opplysningene du har gitt oss i overenstemmelse med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, email, kommunikasjon, fødselstidspunkt, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon vi får når du bruker vårt nettsted. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger, og hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke opplysninger har vi?

I forbindelse med at du gjør et kjøp hos oss, få vi typisk følgende opplysninger om deg:

-Kontakt opplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. I tillegg fødselstidspunkt for de tjenestene som krever dette.

-Betalingsopplysninger, som fakturainformasjon og annen betalingsinformasjon, avhengig av hvilken betalingsform du velger. Vi får også en kjøpshistorikk på bakgrunn av det du kjøper, og når du er inne på våre sider, blir type PC/enhet og operativsystem loggført.

 

Hvordan bruker vi opplysningene?

-Vi bruker opplysningene for å administrere og levere dine bestillinger. Til dette formålet bruker vi spesielt kontaktopplysninger og betalings opplysninger. Det rettslige grunnlaget for å bruke personopplysningene til dette formålet er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.

Vi lagrer opplysningene i inntil 3 år fra du gjør dine kjøp. Dette gjør vi i samsvar med bokføringsloven.

Vi lagrer også opplysningene for å kunne yde kundeservice, og for håndtering av eventuelle reklamasjoner, og for statistikk og analyse. Vi bruker også opplysningene til regnskapsformål, og det rettslige grunnlaget for dette finner vi i regnskapsloven. Vi lagrer opplysningene i samsvar med gjeldende regelverk, slik som regnskapsloven.

Hvem gir vi opplysningene videre til?

Vi kan dele personopplysninger om deg med våre medarbeidere, i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. I den grad dette skjer, vil vi inngå avtaler med hver enkelt medarbeider for å sikre at de våre beskytter dine personopplysninger, og ikke bruker dem til andre formål enn det som er avtalt.

Personvernrettigheter

Innenfor rammene av gjeldende lovgivning, har du følgende rettigheter:

-Rett til informasjon: Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av dine personopplysninger.

-Rett til innsyn: Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

-Rett til korrigering: Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Kontakt oss i så fall direkte om dette.

-Rett til å glemmes: Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

-Rette til å begrense behandlingen av personopplysninger: Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

-Rett til å få opplysninger overført. Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til andre. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til andre. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. 

-Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.

-Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

-Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, ved å kontakte oss på hopeinthe20s@gmail.com

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.